Popular Products

Công ty Kiến trúc nội thất đẹp

Làm mịn ảnh bằng photoshop

Một hôm khi tôi  đang làm ảnh và định bật phần mềm Neat Image(phần mềm làm mịn) thì tìm mãi trên máy tính của mình mà chẳng thấy. Tôi rất bực mình. Thế là tôi quyết định thử làm mịn bằng bộ lọc Blur ngay trên phần mềm photosop này. Quả nhiên khi làm mịn bằng bộ lọc này rất hiệu quả không kém gì làm mịn bằng phần mềm Neat Image kia. Khi làm mịn bằng phần mềm photoshop CS được rồi thì tôi lại thử với photoshop 7.1, và kết quả cũng như nhau. Từ đó tôi kết luận, cứ có phần mềm photoshop là làm mịn được theo cách này.
* Yêu cầu:
Phải có hiểu biết nhất định về phần mềm Photoshop và dĩ nhiên máy tính phải cài phần mềm đó.
* Đây là ảnh tôi làm mịn da bằng bộ lọc blur
* Cách làm:
1/Bạn chọn một ảnh chân dung bất kỳ rồi sau đó bấm vào phím Ctr+J để có lớp copy (layer 1).Sau đó vào Filter/Blur/Gaussion blur : (thông số mình chọn cho ảnh này là 18) Nếu ảnh có size lớn hơn thì các bạn dùng thông số lớn hơn.
2/Nhấn phím V rồi phím số 6 để layer 1 có opacity là 60%
3/ Ở layer 1 copy bạn khoang vùng chỗ nào cần xóa để làm cho hình nét hơn như: mắt, mũi, lông mày,áo...bằng công cụ Lasso Tool(L) hoặc Pen Tool (P)... Chú ý là phải đặt Feather để nó không lộ ra giữa phần làm mịn và phần để sắc nét của ảnh làm cho bức ảnh tự nhiên . Mình đặt Feather là 10% ( Nếu ảnh có size lớn hơn thì các bạn dùng Feather  lớn hơn).
4/Bạn bấm vào phím Delete trên bàn phím rồi Ctr+D và Ctr+E để xóa bỏ đường con kiến và hợp nhất hai lớp lại với nhau.
Khi bạn làm xong 4 bước đó là bạn đã làm mịn được da chỉ bằng phần mềm  photoshop rất đơn giản và hiệu quả.
Đây là kết quả
Chúc các bạn thành công.